فرهنگ ایران

اریخچه & از دیروز تا به امروز

۱.خدمات حرفه ای

در این دوره زمانی که مارک های جهانی و مخصوصا ترک دوباره فعالیت خود را در بازار ایران آغاز نموده اند، ما به عنوان CFA تهران؛

با بهره گیری‌از کارشناسان مجرب در زمینه حقوقی
و امور مالی و نیز متخصصان مسلط به ضوابط و قوانین تبلیغاتی و اجرای آن و شناخت کامل نسبت به بازار ایران با کادری مجرب از یزد تا کرمان، تبریز تا مشهد در تمام اقصی نقاط ایران راه کارهای مناسب برای پاسخگویی به نیازهای شما، از جمله مشاوره، ساخت فروشگاه، بازاریابی برند، خریداریاری، تحقیقات بازار، برگزاری رویداد، برای رسیدن به اهداف برندتان ارائه می دهیم.

در سطح بین المللی فکر کرده و بصورت بومی عمل می کنیم…

  • بطور عمده علاوه بر ایران به ۱۷ کشور مختلف خدمات ارائه می دهیم، به ۵ زبان مختلف صحبت می کنیم و از همه مهم تر فکر می کنیم.
  • با توجه به فرهنگ های مختلف به صورت کار چند فرهنگی عمل می کنیم.
  • ما یک ساختار پویا و مستقل داریم و به سرعت عمل می کنیم.
  • ساختار ما با سطح پیش بینی بالا، ارائه پیشنهادات و فرصت ها به مشتریان عمل میکند.
  • با ۸۰‎٪ مشتریان خود بیش از ۵ سال است که در حال همکاری هستیم.
  • ما به تعهدات خود عمل کرده و تعهد وعده هایی که عملی کردن آنها برایمان امکان پذیر نیست را نمی دهیم.